99,7% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam26997Nie polecam80

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (FedEX) już od 80,00 zł.
Zwroty i reklamacje

W przypadku chęci zwrotu lub reklamacji towaru prosimy pobrać jeden z poniższych formularzy:

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY - POBIERZ

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POBIERZ

 

Następnie wypełnić go i wysłać wraz z towarem oraz dowodem zakupu na poniższy adres:

 

BIOSWENA

Tadeusza Śliwiaka 39
30-797 Kraków

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci)


1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu
reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.


2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu
towaru wraz z opisem niezgodności.


3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.


4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24
miesięcy.


5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa
rękojmi):


• wymiany towaru na nowy;
• naprawy towaru;
• obniżenia ceny;
• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.


Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.


Sklep rozpatrzy żądania Konsumenta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
• łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
• charakter wady – istotna czy nieistotna;
• to, czy towar był wcześniej reklamowany.


6. Sklep może odmówić żądania Konsumenta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru
pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w
porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep
zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.


7. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów
dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.;


• za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,


• za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595


• ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do
małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowe w Krakowie, przy
ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków http://www.krakow.wiih.gov.pl


Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z
dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).


8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy
przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

9. W przypadku zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje go przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztamiReklamacje z tytułu rękojmi


1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących
Konsumentami.


2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest
wyłączona.


3. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w
czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


4. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data
wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania
rzeczy, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące
mieć wpływ na proces reklamacji.


5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.


6.Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy sprzedaży/dostawy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

7. W przypadku zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje go przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztamiPrawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument ma prawo
odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.


2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni

Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

Forma złożenia oświadczenia może być dowolna,
np.


• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
regulaminu),
• drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
• listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.


3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy na swój koszt.


4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami


6. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób
dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do
Konsumenta.


7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty
opakowania, zabezpieczenia, nadania).


8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:


• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
• o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie
prawa odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.


10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl